شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

خرید از فروشگاه مارکت می به منزلی اطلاع کامل از قوانین و مقررات و همچنین شرایط کالا یا محصول ففروخته شده می باشد.

قانون 2

محصول و کالای فروخته شده تا 7 روز بعد از خرید در صورت بازنشده و آک بودن قابل برگشت می اشد. و هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد.

قانون 3

مسئولیت صحت اطلاعات و آدرسهای تحویل به عهده خریدار می باشد و هر گونه مغایرت آدرس باعث عدم تحویل به موقع کالا می شود و ارسال مجدد کالا مستلزم هزینه مجدد ارسال و بسته بندی خواهد بود.

قانون 4