پرداخت امن

شما می توانید با خیال آسوده رداختهای خود را از طریق کلیه کارتهای عضو شتاب انجام دهید. این فروشگاه از درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت حمایت می نماید.

در صورت پرداخت ناموفق ، وجه کسر شده از حساب شما توسط بانک عامل تا 72 ساعت به حساب شما برگشت خواهد کرد.